Милчо Талев

Роден 1958 г. Завършва ВТУ „Кирил и Методий" - специалност графика Участва в национални и международни изложби

Милчо Талев е сред малцината съвременни български художници, които притежават силен, органичен талант, разкрепостена фантазия и не се изкушават от псевдомодернистични напъни, както мнозина други, които са тръгнали да се отричат от традицията.